Vaccination

A. Grundvaccination, som består av tre vaccinationer (A + B + C) enligt följande intervall:

A-vaccination: Kan ges från det att hästen/ponnyn är fem månader gammal.

B-vaccination: Minst 21 dagar och max 60 dagar efter A-vaccinationen.

C-vaccination: Minst 120 dagar och max 180 dagar efter B-vaccinationen.

B. Revaccination (R), ska göras årligen inom 365 dagar från C-vaccinationen.

Om det går längre än 365 dagar mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två R- vaccinationer behöver hästen/ponnyn genomgå en ny grundvaccination (A, B och C-spruta) enligt punkten A ovan. Dock kan en tävlande häst anmälas till start eller medföljande häst komma till en tävlingsplats på en svensk bana redan när den fått A- och B-sprutan i detta fall.

UET och de nordiska travförbunden rekommenderar en revaccinering (R-spruta) var sjätte månad för att hålla skyddet på högsta nivå. Karenstiden efter en vaccination är minst fem dygn från och med 1 januari 2021.”

Med start 1 januari 2021 ska därför alla hästar och ponnyer som ska starta eller medfölja till en svensk travbana under en tävlingsdag vara vaccinerade mot hästinfluensa senast på dagen för anmälan. Vaccinationerna måste också vara inmatade i sportsystemet via användarkontot på travsport.se. Detta gäller även häst som skall lastas om!