Semin

Vi tar emot ston för seminering med hingstar vi har uppstallade, ston som ska semineras med fryst sperma och ston som ska semineras med transportsperma.

Priser 2023

Semin/veterinäravgift färsk sperma 1.900+moms

Semin/veterinäravgift fryst sperma 8.000+moms

Stationsavgift
För ston som semineras med fryst sperma och ston som semineras med transportsperma tillkommer en stationsavgift på 3.000 kr+moms, om hingsten inte manageras av Västerbo.

Uppstallningsavgift för seminston, moms tillkommer

Ston utan föl 170 kr/dygn

Ston med föl 195 kr/dygn, 210 kr/dygn om box