Semin

Vi tar emot ston för seminering med hingstar vi har uppstallade, ston som ska semineras med fryst sperma och ston som ska semineras med transportsperma.

Priser 2019

Semin/veterinäravgift färsk sperma 1.700+moms

Semin/veterinäravgift fryst sperma 8.000+moms

För ston som semineras med fryst sperma och ston som semineras med transportsperma tillkommer en stationsavgift på 3.000 kr+moms

Uppstallningsavgift för seminston

Ston utan föl (ej fastställt) kr/dygn

Ston med föl (ej fastställt) kr/dygn