Årets Almanacka

Vill även Du ha denna kalender? Det är fullt möjligt! Sätt in 100 kr på bg 810 -7500, ange ditt namn och fullständiga adress, efter avdrag för portot så går överskottet till Travbanan i Kiev.