Dag 2 på Next Generation sales

150 Rise Up såldes till Svante Häger för 100 000 kr, 184 Västerbo Tik Tok gick för 35 000 kr till Leif Eriksson, 201 Västerbo Mirakel för 25 000 till Solvalla tränaren Alexander Nilsson, 211 Picture This – åter, 216 Västerbo Benefit – åter, 218 Jaxon B.J. gick för 25 000 till Jonny Lindahl, Sala, 224 I Love Elton M.L. till Team MI HB, hästägare hos Björn Röcklinger för 60 000 kr, 225 Västerbo Outsider – åter, 240 Västerbo Carretera fär 35 000 kr till Sybille Tinter Racing AB.