Mot nya mål

Lovely Concorde är nu klar med sin konvalecentträning och gjort klart sina besök på Ultuna, så 3 februari flyttade han över till Julmyra och Björn Röcklinger. 5e februari lämnade Harpos New Yorker Västerbo med destination Menhammar och Yttersta samt tränare Anders Eriksson.