Åke Lindblom investerar för framtiden.

27 oktober var Michael Demmers och levererade Västerbo Bubuchi (Traders (IT) – Fabrication (US) samt Västerbo Exciting (Jocose – Västerbo Hot Stuff) till deras nya tränare Åke Lindblom.