Några flyttar ut!

Amulette har av sina nya ägare Invernum Stuteri AB flyttats till Frankrike, Cezanne Boko är såld till Storbritannien, Jelly Frontline som bott här på Västerbo i 10 år och fått 9 fölungar under denna tid har tillsammans med samma ägares Baby Jane sålts till Norrköping och tyvärr lämnat oss.

Zaalbar som ettåring, en son till Jelly Frontline