Såld

Västerbo Chit Chat (3 år sto e What the Hill – VästerboDtreetlite) är såld till Geflebockensbryggeri AB den 24 juni, och går i träning till Oskar Kylin-Blom 12 juli.

Västerbo Chit Chat som ettåring