Elak Västerbo

Vi har franskregistrerade Elak Västerbo (f. 2014 e. Chaillot u. Princesse Seya) i Tjeckien, här är film från ett av hans lopp där.