Hingstföl efter Formula One

Den här grabben Donatello One är nu två månader, han är efter Formula One och Donna Sarina!
Stolta uppfödare och ägare är Tord Degerman och Carina Olofsson, det är Carina som fotat!