Till Mona och Greger Jakobsson

Ettåriga Västerbo Dare (Dare är franska och betyder Våga) e Cash Okay och Våga Västerbo (FR) e Orlando Vici (FR) har lämnat Västerbo och finns nu på Gotland hos ”pensionärsparet” Mona och Greger Jakobsson, som under 40 år var verksamma utanför Enköping med inkörning och konvalescentstall och några tävlingshästar.