Jocose avkommeprövad!

Svensk Travsport har haft avkommebedömningar i slutet av 2016.
Jocose var denna gång aktuell för bedömning, han tilldelades ett AB för God förärvning, men avkommeunderlaget är inte så stort ännu, så förhoppningsvis kan han höja sig ytterligare så småningom!

Lämna ett svar