Frankrike

Vi har varit till Ecurie du Clair Lune 23 oktober till 31 oktober!

Hunnit med många besök och bland annat detta! https://www.travronden.se/travsport/handel/auktion/a/svenskkop-i-cabourg-jattefin-individ