Bar Hopping

Det bokas nu för fullt, och här har vi en helt ny hingst för Europa.
Uppstallad på Hanover Shoe Farm har vi denna, fulltecknad redan i USA.
Finns till ett begränsat antal ston.

Bar Hopping