Jocose bokningar ramlar på

Att travtränarna har uppmärksammat Jocose framgångar märks på bokningarna, Guiding Star (Spotlite Lobell) – har Fredrik Wallin bokat in och Björn Röcklinger har bokat Cezanne Boko (Varenne). Båda har sitt ursprung i Speedy Somollis hingstlinje.